Autorská práva a online marketing: na co si dát pozor?

Petra Vaňková

Autor: Petra Vaňková | Project Manager

Hlavní pracovní náplní Petry je starost o to, aby klientům nic nechybělo, byli o všem včas informováni a aby veškerá komunikace probíhala hladce. Pracovní zkušenosti nasbírala ve Spojených státech a v současnosti dokončuje magisterské studium na VŠE.

Také na internetu sdílíte kdeco? Čerpáte obrázky z fotobanky a používáte je na všech platformách? Víte, jak je to s autorskými právy a online marketingem? Nedávno jsme se zúčastnili semináře na téma Právo v marketingu a přinášíme Vám hlavní highlighty.

Neznalost zákona neomlouvá

Na začátek je potřeba zmínit základní legislativu, která se autorských práv dotýká. V prvé řadě je to autorský zákon, tedy Zákon č. 121/2000 Sb. Jak vyplývá z názvu, věnuje se autorským právům a s ním souvisejícím právním problémům. Ochrana osobnosti a nekalá soutěž je pak ošetřena občanským zákoníkem (Zákon č. 89/2012 Sb.). V neposlední řadě je dobré nahlédnout do trestního zákoníku (Zákon č. 40/2009 Sb.). Nezapomeňte na různé smluvní podmínky, zákon o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákon o regulaci reklamy (Zákon č. 40/19995 Sb.).

Ochranné známky

Co je ochranná známka? V podstatě cokoliv, co dáme na náš produkt. Pokud to pak kdokoliv vidí, tak okamžitě ví, o co jde. Například bílé malé písmeno f na modrém pozadí – jakmile ho spatříte, víte, že se jedná o Facebook. U sloganu „Když ji miluješ, není co řešit“ kdekdo pozná, že jde o Kofolu. Registraci ochranné známky má na starost Úřad průmyslového vlastnictví. Platnost registrované ochranné známky je 10 let ode dne podání přihlášky. Lze ji registrovat až do 45 oblastí, přičemž se vztahuje pouze a právě na oblasti, které registruji. Výjimkou je tzv. všeobecně známá známka s dobrým jménem, která je vymezena pro celý trh. Jedná se například právě o zmiňovaný Facebook.

Ochranné známky

Autorské dílo

Autorské dílo můžeme definovat jako vše, co je vytvořeno člověkem a je výsledkem kreativní činnosti. Na rozdíl od ochranné známky jej není potřeba registrovat. Takže například novinový článek, webová stránka či grafika je autorským dílem. Může jím být i tweet na Twitteru, pokud ho lze označit za kreativní. Rovněž téměř každá fotografie je autorským dílem, ledaže se nejedná o suchý technický záznam. V tomto smyslu je suchým technickým dílem myšleno například pořízení fotografie automatem měřícím rychlost jedoucích vozidel či fotografie koryta řeky za účelem měření výšky hladiny. Ovšem pokud vynálezce představí patentované technické řešení, jedná se o autorské dílo, jelikož musel vyvinout tvůrčí vědeckou činnost. Obecně však platí, že je důležité, kdo je autorem fotografie, nikoliv komu patří zařízení sloužící k pořízení fotografie.

Copyright, trademark, registrovaná ochranná známka

Určitě znáte ty znaky písmenek v kolečku, jako je C, R, či TM. Víte, co znamenají? Jsou vůbec nějak důležité? Například písmeno C v kolečku má právně zcela nulový efekt. Můžete si jej sice dát třeba na své webové stránky, nicméně právně je bezvýznamný. Provází ho však historický odkaz anglosaského právního systému. Narozdíl od kontinentální Evropy, kde autorské právo nese kromě majetkové i osobností složku, v anglosaském světě se neklade důraz na osobnost autora, ale na ochranu investice, čili jak lze autorství zpeněžit. V 50.letech minulého století bylo pak toto značení používáno v USA jako ochrana autorských děl z jiných zemí, ve kterých nebyla jeho registrace k ochraně autorských práv vyžadována. Toto však platilo pouze do roku 1989 a od té doby je použití tohoto označení pouze zvykové, bez dalšího právního dopadu. Značka TM se používá ve Spojených státech amerických a ve Spojeném království. Je připojena k neregistrované ochranné známce. Symbol písmene R v kolečku se pak přidává k ochranné známce v momentě, kdy je řádně zaregistrovaná. Představuje nejvyšší stupeň označení ochranné známky, nicméně jeho užívání není povinné.

A jak je to se sdílením na sociálních sítích, fotobankami a nekalou soutěží? Dozvíte se v dalším díle.

Copyright, trademark, registrovaná ochranná známka Blog