• PPC

  PPC neboli Pay Per Click je taková reklama, u které neplatíte za zobrazení, ale za reálné návštěvy vašeho webu, ke kterým skrze ni dojde. Má okamžitý efekt, dobré cílení a extrémně dobrou měřitelnost. Je značně provázaná se SEO a remarketingem, díky kterému se návštěvníci stránky, u kterých nedošlo ke konverzi, mohou navrátit zpět.
 • RTB

  RTB neboli Real Time Bidding je nástroj pro nákup inzertních ploch. Díky tomuto kanálu můžete cílit svou reklamu s maximální možnou přesností a zobrazit ji skutečně jen tomu, komu ji zobrazit chcete. Ve spojení s remarketingem se tak může vysoký počet návštěvníků vrátit zpět na web a stát se zákazníky.
 • Remarketing

  Pojem remarketing úzce souvisí s PPC reklamou. Je to metoda, která umožňuje lepší cílení PPC reklamy na návštěvníka webu. Cílem této metody je znovu se návštěvníkovi připomenout.
 • Big data

  Rostoucí počet uživatelů internetu a sociálních sítí, stejně jako jejich rostoucí aktivita a propracovanější nástroje k jejímu sledování dávají vzniknout obrovskému množství dat o uživatelích a jejich chování. Big data umožňují sledovat jejich chování za delší časové intervaly a na tom základě tvořit matematické modely.

Napište si o konzultaci

 Souhlasím s poskytnutím a zpracováním osobních údajů